2020.06.10

Motime v 262

Versjon 262 Lagt til knapp for lesing av log
Versjon 261 Fikset feil på MTR avlesning i forige versjon
Versjon 260 Fikset https på windows 11
Versjon 259 Støtte for eScan2
Versjon 257 Ny påmelding + fix netverks bug
Versjon 256 Forbedret ekt innlesning og ekt søk
Versjon 255 eScan fix + muliggjør manuell endring av strekktider
Versjon 254 Bedre spoling fra eScan + div fikser
Versjon 253 Support for Mysql 8.0 + ny database får float tider
Versjon 252 Lagt til eScan support og bedre registreringsbilde.
Versjon 251 Fikset registreringsbilde og stafett funksjoner
Version 250 Fix Eventor finish time
Version 249 Fix gprs reading hanging
Version 246 Rettet eksport til Eventor
Versjon 245 Import av csv filer
Versjon 244 Rettet faktura for no-float tid
Version 243 Rettet eventor eksport
Versjon 242 Rettet opplasting til web-server
Versjon 241 Fikset fakturautskrift og påmelding
Versjon 239 Mellomtider til strekktider
Versjon 238 Flere mellomtider
Versjon 237 Korrigert sql syntax for nyeste mysql

http://www.motime.no/motime262.exe

2013.08.306

Mysql

Det er ikke så lett å finne Mysql download sidene lenger, så her er en link.  Klikk på `Windows (x86, 32-bit), MSI Installer download`.

Noen har hatt problemer med installasjonen. Det viser seg at Mysql automatisk velger port 3307 istedet for det normale som er port 3306, dersom første installasjonsforsøk var misslykket. Dette skjer selv om man avinstallerer Mysql.

Motime vil nå automatisk forsøke 3307 dersom 3306 feiler. Det er også mulig å velge port manuelt.

Det er mulig å teste Mysql uten å bruke Motime ved å skrive følgende komando (evt med et annet passord):

mysql.exe -h localhost -u root --pasword=ditt-passord --port=3306 mysql

Link for Mysql

2007.05.05

Windows Vista

Det ser ut til å være en liten feil i installasjonsprogrammet for MySql som gjør at konfigurasjonsprogrammet for databasen ikke starter automatisk (skjer bare av og til). Dersom du ikke får spørsmål om å angi passord under installasjonen, så start konfigurasjonsprogrammet som ligger under Alle Prorgammer, Mysql, MysqlServer 5.0, Mysql Server Instance Config Wisard. Følg anvisningene. Husk å angi at Mysql skal starte automatisk som en Tjeneste (Service).

Husk også å installere siste utgave av driverne for MTR5 fra emit's hjemmeside http://www.emit.as/web/mtr/MTR4-ETR3-USB.zip. Pakk den ut og kjør exe-filen.

2005.06.08

Nedlasting av Mysql

Last ned Mysql fra hjemmesiden til Mysql. Det anbefales å bruke versjon 5.1.

Før installasjonen, sjekk at det ikke allerede finnes en versjon av Mysql på maskinen, og slett i så fall alle data-kataloger som finnes. En normal avinstallasjon vil ikke fjerne disse, så de må slettes manuelt (c:/programfiler/mysql/mysql server nn/data). 

1. Velg "Åpne" når nedlastingen begynner (Du kan også lagre filen først, og deretter dobbelklikke på filen. Det er en msi-fil som windows installerer automatisk).

2. Klikk "Neste" til alle filene er installert. Du blir så bedt om å opprette en "Mysql Account". Du kan velge "Skip" for å komme forbi dennne, eller du kan fylle ut personlige data som anvist.

3.Når du trykker ferdig, starter den automatiske konfigureringen av Mysql. Klikk på "Standard configuration" før du klikker på "neste".

4.Etter to trykk på "neste" må du angi passord. Velg et passord som du husker, f.eks. "motime".Trykk så "neste", "Execute" og "Finish" på de neste bildene.Installasjonen av Mysql er nå ferdig.

5.Start deretter installasjonen av Motime ved å dobbelklikke på filen "MotimeNNN.exe", hvor NN er siste versjon.

6.Trykk "neste" helt til installasjonen er ferdig. Bruk alle standardverdiene. Til slutt begynner Motime å kjøre.

7.Du får spørsmål om passord første gangen Motime kjøres. Angi samme passord som under installasjonen av Mysql. Klikk "ja" ved spørsmål om å opprette ny database.

 

2005.06.17

Motime i nettverk

Flere PC-er kan brukes mot samme database, men det er noen forutsetninger som må være oppfylt for at det skal fungere. Alt dette er ting som er knyttet til databasen.

1. Windows XP har en brannmur. Den må åpens for trafikk på port 3306 fordi dette er porten Mysql bruker.

2. Mysql må konfigureres med en bruker som har tilgang utenfra. Dette gjøres nå automatisk under installasjon av Mysql, eller ved å trykke på knappen "Gi nett-tilgang" under "Instillinger".

Manuelt kan det gjøres ved å starte mysql fra installasjonskatalogen:
MYSQL.EXE --user=root -p mysql

Legg til ny bruker slik:
GRANT ALL PRIVILEGES ON MOTIME.* TO 'motime''%' IDENTIFIED BY 'ditt-passord';

Start motime på den andre maskinen. Velg "Innstillinger" og angi:
Vertsmaskin : (skriv navnet på maskinen som har databasen)
Brukernavn: motime
Passord: ditt-passord

Nettverket må være TCP/IP, noe som er det vanligste. Det er forøvrig interessant at man kan legge databasen på en server. Mange som har egen hjemmeside har tilgang til en slik Mysql-server.

2005.05.09

Problemer med versjon 4.1 av MySql (Motime v.69 og eldre)

Det viser seg at MySql har gjort en endring i håndteringen av passord i MySql fra og med versjon 4.1.
Inntill videre må man enten installere en eldre versjon av MySql, eller man må endre passordet manuelt, eller opprette en bruker med gammelt passord. Dette kan gjøres på følgende måte (her vises hvordan man endrer passord for root, dvs for administrator.)

1. Installer mysql 4.1. Dette er enkelt fordi det er en vanlig installasjonsfil. Under installasjonen må du velge at MySql skal kjøre som en "Service". (Hvis ikke, må du starte MySql manuelt før du starter Motime). Under installasjonen må du også angi et passord for brukeren "root". Dette passordet må du huske, da det brukes flere ganger senere.

2. Start programmet mysql.exe, som ligger i katalogen c:/programfiler/mysql/mysql server 4.1/bin med komandoen:
mysql --user=root --password=your_password
(Bruk passordet du angav under installasjon av Mysql 4.1 istedet for "your_password").

3. Dersom programmet starter, skriver man
use mysql;

4. Dersom alt er i orden svarer programmet OK

5. Skriv følgende kommando.
set password for root@localhost=OLD_PASSWORD('your_password');
(Bytt ut teksten your_password med ditt eget passord).

6. Start opp Motime, og svar nei på spørsmål om å starte lokal server.

7. Rediger database parametrene i setup-dialogen med korrekt passord (obs: To steder).

8. Trykk på Logg-inn.

Nå skal det være i orden.

OBS: Det kommer snart en ny versjon av Motime som løser dette problemet uten at du må skrive disse kryptiske komandoene.

Hva er MoTime?

MoTime er et tidtakingsprogram for orientering, utviklet av Jan Kåre Vatne. Programmet er lett å bruke og var i utgangspunktet beregnet for enkle klubb-løp hvor man ikke har forhåndspåmelding

MoTime baserer seg da på at alle klubbens medlemmer allerede er registrert i databasen. Når løperen går i mål, legges brikken på MTR2 og løperen registreres og plasseres i korrekt klasse utfra alder og kjønn. Etter løpet kan man sende resultatlister på skriver, mail eller til internett

Etter hvert er programmet utvidet til også å kunne ha forhåndspåmelding via internett og stafetter.

Funksjoner

 • Motime kan nå lage resultatlister for karusell-løp
 • Kommunikasjon med MTR2 for direkte avlesning av brikker og spooling av gamle data.
 • Medlemsregister for klubber med EKT nummer (også via internett)
 • Resultatlister til printer og internett.
 • Direkte publisering av internett resultatlister med strekktider etc.
 • Direkte mailing av resultatlister til aviser etc.
 • Løp og stafett med nulling av brikker før start.
 • Automatisk diskvalifikasjon ved feil stempling (men tillater ekstraposter)
 • Automatisk og/eller manuell trekking av starttid/startnummer.
 • Valgfri bruk av startnummer
 • Kan brukes på små løp uten forhåndsinnlegging/konfigurering og uten å ha med PC i skogen.
 • Kan brukes etter at løpet er avviklet, ved avlesning av data fra MTR3

Betingelser for bruk

Programmet er ikke gratis. Programmereren har programutvikling som levebrød og er selvstendig næringsdrivende. Han baserer seg på at brukerne er ærlige. Det er tillatt for alle å laste ned programmet og teste det. Det er ingen kopisperre eller andre hinder for kopiering. Klubber som tar programmet i bruk på sine O-løp må betale lisens, som for tiden er 1000 kroner (inkl. MVA). Lisensen gjelder i tre år. Gi beskjed til jkvatne@online.no så får dere faktura og lisens.

Installasjon

1. For nedlasting av siste versjon, trykk på linkn øverst på denne siden.

2. Velg "Save to file" eller "Lagre" for å lagre filen et vilkårlig sted på harddisken.

3. Start den nedlastede filen. (installasjonsprogrammet).

4. Følg instruksjonene fra installasjonsprogrammet. (Normalt kan man trykke Enterpå alle sidene).

5. Nå ligger programmet klart til bruk. Trykk Start | Programmer | Motime